Профилактика на климатици.

Какво е профилактика на климатик ?

Профилактиката на климатик е дейност по поддръжката му в изправно състояние. Профилактиката на климатици включва различни процеси, които имат за цел да оптимизират работата на климатичната система , след определен период на експлоатация. Годишна поддръжка или профилактика е се извършва превантивно за да се намалят авариите и да не се допуска отклонение от работните показатели на климатика.

Какви процеси извършваме при профилактиката на климатици?

Всяка профилактика на климатици започва с проверка общото състояние на вътрешното тяло. Дистанционно – сигнал Дебит, замърсяване -филтри, изпарител, турбина, функция на клапата. Външно тяло – ЗАКРЕПВАНЕ,цялост на изолация на тръби, кабели, дренаж, дебит вентилатор, състояние на изпарител, ел връзки, хл, връзки и кранове и сервизен вентил. Консумация на компресор, обороти на компресор и вентилатор (при инверторните). Налягане или количество на фреона.

За да се поддържа в чисто състояние вътрешния изпарител или топлообменника на вътрешното тяло на всяка сплит система било то инверторна или не е необходимо да се почиства редовно.

Какви видове филтри има в климатика ,подменят ли се или се почистват при профилактика?

Основни

Всеки климатик има основни филтри, които са направени от устойчив във времето материал който се според производителя се почиства с вода или измива. Основните филтри не се подменят или заменят , те са трайни и издържат през целия експлоатационен период на климатика, освен ако не се случи нещо извънредно. В някой случаи когато не са почисвани на време или има мазнина (от кухненско помещение) дим от цигари, или други допълнителни замърсители се налага филтрите да се третират с препарат , за да могат да се изчистят. Не използвайте нищо допълнително като четки или други за да търкате повърхността на филтрите. Не използвайте и топла вода. Това може да повреди фитлтрите безвазвратно.

Допълнителни

Допълнителните са няколко различни вида. Йонизаторите, се почистват , измиват и също се използват многократно, някои са направени така ,че да мога да се демонтират лесно и да се измият,други се измиват докато са в климатика. Останалите ,поленови, катехинови, антибактериални филтри се изпозват за определен период от време след което се подменят , те са консуматив. Много от производителите на климатици преопоръчват допълнителните филтри да се подменят ежегодно. Всяка година трябва да закупиуте нови филтри и да ги подмените ,като старите се изхвърлят. Допълнилнителните филтри не могат да се използват многократно като основните. Не мийте допълнителните филтри с вода, техните материи не са пригодени за почистване, в много от случаите се разграждат след като са намокрени.

Какво Ви исигурява профилактиката на климатик, спокойствие, без аварийни ремонти, спестява разходи за ел енергия.

Много сложно звучи а колко струва? само 60 лв.

  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here
  • Your Content Goes Here