Сервиз на климатици.Най-често срещани проблеми при експлоатацията на климатици през лятото.

 

Сервиз на климатици през лятото среща проблеми като: Защо климатикът не охлажда добре? Защо работи, а не охлажда? Налага ли се да потърсите сервиз за климатици при подобни проблеми?

Причините климатикът Ви да не охлажда добре може да са много.Те

варират от недостатъчно количество хладилен агент до проблеми в хладилната система и проблеми в електрониката.Най-често срещаният проблем при недобра работа в режим охлаждане на климатика е проблема с налягането.За да функционира нормално една климатична система в нея трябва да има точно количество

хладилен агент(фреон).При проектирането и изграждането на климатичната система производителят е изчислил и е заредил в нея определено количество хладилен агент. Ако има дори и малко отклонение от това количество може да доведе до непълноценна работа на климатика.Препоръчваме Ви да потърсите сервиз за климатици за проверка на количеството фреон един път годишно за битовите климатици и три пъти годишно за централни и промишлени

климатици.

Какво може да стане ако климатикът Ви работи с различно количество фреон? Тази тема ще засегнем в следващата ни публикация в раздела “Сервиз на климатици.Най-често срещани проблеми при експоатация на климатици през лятото.”Други причини за недобра работа на климатика Ви при охлaждане,
които често срещаме при сервиз на климатици, са замърсените топлообменници както на външното тяло така и на вътрешното.Когато те са замърсени затрудняват работата на компресора и на целия климатик.При такива обстоятелства, след продължителна работа компресорът загрява и термо защитата го  изключва.
Замърсените топлообменници, от своя страна, повишават разхода на електроенергия и намаляват ефективността на климатика               Ви. При работа на по-високи температури на компресора и замърсени топлообменници експлоатационният период на Вашия климатик драстично намалява. Препоръчваме Ви профилактика на климатика два пъти годишно като е желателно да се извърши от профилирана фирма за сервиз на климатици.
Подкрепете ни във, научете още интересни факти:)