Климатикът не работи и сега какво?

Климатикът не работи какво да правя? При проблем с климатик, преди да позвъните на сервиз за климатици,

[checklist]Проверете дали:

  • Климатикът е включен в електрическата мрежа
  • Предпазителят на ел. мрежата е паднал
  • Работи дистанционното управление
  • Нещо не пречи на приемника на климатика, който приема сигнала от дистанционното
  • Сте задали коректно режим и температура. Може да сте задали по-ниска (по-висока) температура от желаната и климатикът да е изключил. Пробвайте да зададете максимална температура. Съответно охлаждане 18 C° и отопление 30 C°.
  • Има ли отворена врата или прозорец? Може това да е причина климатикът да не успява да затопли или охлади помещението.
  • При включване на климатика се изисква определено време докато заработи нормално. При обикновените климатици около 3-7 минути до оптимална работа. При инверторните модели може да отнеме до 20 минути докато климатика достигне оптимална работа.
  • Когато климатика не е използван дълго време, се изисква по-дълъг период от време, за да може компресора да промени налягането. В някои случаи климатикът заработва нормално след 30 минути работа.
  • Ако индикаторите на климатика мигат необичайно, това означава че климатикът индикира грешка и трябва да се отстрани проблема, за да започне да работи системата отново. Това е защита, която не позволява без отрстраняване на проблема да заработят останалите компоненти за да ги предпази от повреди. Позвънете в сервиз !

[/checklist]

Проблем с климатика.