Ремонти на вътрешно тяло на климатикКлиматици Samsung серия AQV-KBBN

Обхвата на ремонтните услуги не се ограничава с долуспоменатите видове.
При наличие на проблем който не отбелязан в отдел услуги, отстраняването
и ценообразуването се определят след посещение на сервизен техник.

  • смяна на вътрешна електроника на климатик –от 90лв.
  • смяна на датчик на климатик – от 60(с включена в цената част)
  • смяна на турбина на климатик – от 90 лв.

*интервала в цените е в зависимост от BTU(мощността на климатика)