Профилактика на климатик

Защо е необходимо редовно да се извърша профилактика на климатик?

Профилактика на климатик

Какво е профилактика на климатик извършвана от Нивас 5 климатичен сервиз?

Профилактика на климатик включва почистване на топлообменниците на вътрешното и външното тяло, както и проверка на функционирането на климатика.Налага се при натрупвания на прах, напели, бактерии, микроорганизми, миризми във вътрешното и външното тяло.При профилактика извършва се проверка на оптималното, зададено от производителя, количество хладилен агент(фреон). Почиства се ваничката във вътрешното тяло, в която се натрупват замърсявания, които често са причина за неприятна миризма в помещението при работа на климатика.При профилактика се повишава ефективността на Вашия климатик, което води до намаляване разхода на енергия.
Редовната профилактика, води до дълготрайна и безпроблемна експлоатация на климатичната система.

Колко често се трябва да се извършва профилактика на климатик?

В практиката, ние сме попадали на климатици, които работят(макар и доста затруднено) цели 5 години, без да им е извършвана каквато и да било профилактика, но сме виждали и машини, които се нуждаят незабавно, само след 2 месеца експлоатация.Колко често да се извършва, зависи от много фактори. Един  от основните фактори e, в каква среда работи климатичната инсталация-дали е на партерен, или по-горен етаж, което до голяма степен определя запрашеноста в помещението.Друг фактор е колко се експлоатира климатика,работи ли целогодишно или само през определен сезон и т.н.
Ние препоръчваме да се извършва профилактика на климатик, минимум 2 пъти годишно.

До какво води пропускане на профилактика на климатик?

Не извършването на профилактика на климатик води до намаляване на ефективността на климатика.Това е така поради замърсяването на топлообненниците,намаляването на дебита на въздуха, с който работи климатика.Замърсения климатик изразходва повече електроенергия.Със замърсяването на климатика започва и износване на други части на климатика:

  • моторите на вентилаторите (поради по голямото натоварване)
  • хладилните връзки на климатичната система (поради повишеното налягане)
  • електрониката (поради повишаването на тока към компресора и моторите)

Климатици, които не са обслужвани и на които не е извършвана профилактика са ниско ефективни често не работят добре.