Климатиците, колко са се наместили в ежедневието ни?
Технологиите се променят постоянно, понякога поради нови открития, а понякога и поради влияния извън индустриите.
През този век, централно, вътрешен контрол на климата е на разположение само привилегировано малцинство. Днес, дори и централна климатизация в домовете е често срещана в много страни по света.

Тези подобрения са били въведени […]