При техническо обслужване на автомобила не трябва да забрявате и автоклиматика.
За да работи нормално всеки автоклиматик се нуждае от своевременна профилактика и обслужване. Нивото на фреон в автоклиматика е най-важното, за да работи автоклиматика нормално.

В последните няколко години автомобилите приеха един напълно нов вид, като вече не са само средство за предвижване, а са по-скоро […]