фреон r22-Какво предлагат от Toshiba за справяне с проблема.

 

фреон R22 – Toshiba е въвела схемата за лизинг за фирми и физически лица, които търсят да заменят Фреон R22 оборудване, което на практика може да се обезпечи чрез постигнатите енергийни спестявания, с ново оборудване използващо Фреон R410A. Въпреки забраната за използването като хладилен агент, Фреон  R22 все още е един от най-разпространените хладилни агенти, които се използват в инсталираните системи. Според Toshiba, може да има повече от 200,000 системи Фреон R22 все още в експлоатация.

 

Съгласно законодателството на ЕС, обаче, използването на Фреон R22 за доливане ще бъде забранено от края на 2014 г..”Ефективна ще е подмяната на остарели системи все още работещи на R22″, казва Дейвид Дън – търговски директор на Toshiba. “Проблемът е че, има огромно количество R22-оборудване,което  все още се използва във Великобритания – в офиси, магазини, хотели, ресторанти и много други търговски и обществени сгради. Нова схема за лизинг  предложена от Toshiba дава възможност за изграждане на нови R410A системи – които са далеч по ефективни.”Спестявания от текущите разходи в много от случаите покриват лизинговите разходи, за ново оборудване, като до седем години се изплаща и носи нови преимущества – плюс високо качество на отопление и охлаждане.”, твърди Дейвид Дън.

 

Ключът към схемата е използването на висока ефективност на Фреон R410A оборудване, за да заменят старите системи R22. “Това е безболезнен начин за крайни потребители за решаване на проблема с R22 системите”, казва Дейвид Дън. “И колкото по-скоро хората открият  ключа, толкова по-бързо ще намалее хлорният ритник за озона, което веднага води до значителна полза за околната среда. Това е печеливша стратегия за всички засегнати.” Казва се още, че е бил изявен интерес към схемата от големи крайни потребители, които все още са зависими от фреон R22. При решаване на проблемите свързани с  фреон R22, без да изисква авансово инвестиции в капиталови разходи, схемата предоставя гаранция до седем години на новото оборудване.Toshiba покрива всички законови изисквания, съгласно законодателството за F-газове, от името на крайния потребител, както със старото отстранено оборудване, така и с  рециклирането на хладилния агент с пълна сертификация.

 

Toshiba е разработила онлайн калкулатор за замяна на фреон R22, чрез който се дава възможност на крайните потребители, консултанти и изпълнители за оценка на разходите за прилагане на схема за дадена сграда или имот. С няколко ключови елемента може да предостави точна индикация за месечните разходи за схемата.

Фреон