Дистанционно за климатик

Дистанционно за климатик Дистанционно за климатик - Какво да правим ако е повредено или изгубено?. Без дистанционно, климатика не може да се използва нормално. Не може да включите климатика на отопление или охлаждане и не може да изберете температура. Някой климатици имат бутон на вътрешното тяло за ръчно включване на климатика, но чрез него може [...]