Защо тече вода от климатика?

Защо тече вода от климатика? Проблем ли е това? Когато работи климатикът, в него се извършва хладилен процес, чрез който се пренася топлина в или извън помещението, в което е монтиран. Защо тече вода от климатика когато работи на охлаждане? Когато работи в режим охлаждане, фреонът се изпарява от компресора във вътрешното тяло, а кондензираните пари на фреона са във външното. Температурата на топлообменника във вътрешното тяло на климатика е между 5Cº и 16Cº. Климатикът засмуква топлия и влажен въздух в стаята. Когато въздуха минава през студения топлообменник се образува кондензирала вода. Капчиците вода се стичат в долната част на вътрешното тяло и изтичат през дренажен маркуч извън помещението. Защо тече вода от климатика? – Когато през лятото климатикът работи в режим охлаждане  е нормално да образува кондензирана вода и тя да изтича навън.

Защо тече вода от вътрешното тяло на климатика?

Когато тече вода от вътрешното тяло определено има проблем с климатика. Причините за това може да са няколко.

[checklist]
  • Неправилен монтаж на вътрешното тяло, неправилна денивелация.
  • Запушен дренажен маркуч или проблем с дренажната система.
  • Свръхконденз – получава се когато климатикът работи на охлаждане и има постоянен приток на горещ въздух.
[/checklist]

Неправилен монтаж или неправилно нивелирано вътрешно тяло може да е причина за да тече вода от климатика. За да се оттича водата, трябва вътрешното тяло да е нивелирано в хоризонтална позиция. Дори малки отклонения от правилното позициониране на вътрешното тяло могат да предизвикат теч на вода от него. Защо тече вода от климатика ?

Запушеният или прегънат дренажен маркуч също води до теч на вода от климатика. За да се избегне запушване на дренажната система е необходимо да се прави профилактика на климатика веднъж годишно.

Защо тече вода от климатика

Свръхконденз се получава когато климатикът работи интензивно в режим охлаждане, но към помещението, което охлажда, има постоянен приток на топъл въздух – независимо дали е отворена врата, прозорец или уред, който отдава топлина. Тогава климатикът започва да кондензира повече вода, тя не успява да се оттече чрез дренажната система и да прелива. Може да се образуват капки вода дори по пластмасовите части на климатика. При продължителна работа в режим охлаждане, когато климатикът работи, но не достига зададената температура и не изключва, дори пластмасовите части могат да изстинат до толкова, че да кондензират вода.

Защо тече вода от външното тяло на климатика? Нормално ли е да не тече от тръбичката, а от самото тяло?

Когато работи в режим отопление и изпарителят във вътрешната част от системата се загрява, кондензиралите пари на фреона са във външното тяло. Температурата на външния изпарител е ниска и когато през него преминава влажен въздух, засмукан от външната перка, по топлообменника се образува скреж.

Когато се натрупа повече скреж и през изпарителя не минава достатъчно въздух, климатикът преминава автоматично в режим размразяване или defrost. Защо тече вода от климатика ? Вътрешното тяло спира да работи за известно време, компресорът се форсира, като вентила, който управлява посоката на изпарение и кондензация на фреона, пуска загрените пари към външния изпарител за да се размрази. Когато се загрее външния изпарител, скрежта се разтопява, водата попада в дъното на външното тяло и изтича през отвор в центъра на долната част на климатика.

защо тече вода от климатика от външното тяло

За да изтича тази вода е необходимо отворът на външното тяло да е свободен. При много ниски температури водата замръзва още на изхода и започва да се натрупва лед. Когато температурите са под -15°C може да се задържа лед и по самия изпарител и това да пречи на климатика да се изтича и да работи нормално, понеже се нарушава хладилния процес.

Отговорът на въпроса нормално ли е да тече вода от самото външно тяло, а не от тръбичката е – Да, нормално е. Когато работи в режим охлаждане тече през дренажната тръбичка, но когато работи в режим отопление и се размразява тогава тече от самото тяло. Колкото е по влажно времето, толкова повече вода изтича.

Когато тече вода климатика от вътре, има проблем с дренажната система и е добре да потърсите сервиз за отстраняване на проблема.