Подготовка на климатик за отоплителен сезон 2021

Важно е, преди всеки отоплителен сезон, климатика Ви да бъде подготвен така, че да бъде ефективен и да работи без проблеми.Как подготвяме климатиците за работа в режим отопление ние от сервиз за климатици в София.

Опита ни през годините показва ,че всички климатици трябва да бъдат профилактирани и подготвени добре за всеки отоплителен сезон.Няколко са важните фактори за отопление с климатик при висока ефективност. Редовното обслужване предотвратява високи сметки за ток и аварии по време на отоплителния сезон.

Профилактика на климатик преди отоплителен сезон 2021.

Необходимо е да се извършат следните процедури[checklist icon=”” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • Почистване на филтрите
  • Почистване на изпарителите
  • Проверка на изолацията и корекции, ако се налага
  • Оценка работата на компресора
  • Проверка дебита на вентилаторите
  • Измерване на количеството фреон
  • Осигуряване на свободно изтичане на дренажа
[/checklist]
Сервиз за климатици София

Всичко това се извършва, за да може да се гарантира висока ефективност, при работа на отопление, на всеки един климатик.

Защо се прави подготовка на климатик за отоплителен сезон?

Профилактиката преди всеки отоплителен сезон, се извършва за да се подобри максимално ефективността на климатика при отопление. Подготовката води до ниски разходи на електроенергия.В същото време минимизира възможността за аварии през студените зимни месеци.

Почистването и проверката на изпарителите и вентилаторите

Нормалния дебит на въздух през изпарителите и вентилаторите гарантира нормална работа на всеки климатик, което осигурява нисък разход на енергия и намалява рисковете от замръзване и проблеми по време на отоплителен сезон 2021.

Проверката на количеството фреон и работата на коморесора

Точното количество фреон оптимизира работата на климатика.Това му позволява да работи по същия начин по който е работил в момента след монтажа.По-ниското количество фреон се компренсира с по интензивна работа на компресора, която пък от своя страна повишава разхода на енергия.Затова е важно да се проверява и дозарежда, ако е необходимо.

Изолацията на тръбите.

Подготовката на климатик за отоплителен сезон включва и проверката на изолацията на тръбите.При излагане на атмосферните условия изолацията с годините може да бъде нарушена.Това води до загуби на енергия при работата на климатика в режим отопление.За да се избегнат загубите на топлина, изолацията трябва да се проверява и при необходимост да се коригира.

Изтичащата от климатика вода.

За да не се стига до замръзване и проблеми с работата на климатик през отоплителен сезон 2021, е добре да бъде осигурен нормален дренаж на външното тяло.То трябва да може свободно да се оттича. Ограничаване на това, може да доведе до натрупване на лед, счупване на перката и други аварии по време на отоплението с климатик.Трябва да се осигури достатъчно място под външното тяло и да не поставят предмети, които да го ограничават.

Чистите филтри са важни.

Подготовка на климатик за отоплителен сезон започва с почистване на филтърната секция на климатика.Това позволява на климатика да нормален дебит от въздух, с който да загрява помещението.Когато филтрите са мръсни, дебита е намален.Това води до ниски обороти на компресора и съответно проблеми с загряването на въздуха в помещението.

Направете бърза и лесна заявка за подготовка на климатик за отоплителен сезон:

0877 22 33 39  или 0876 77 22 30

или като попълните контактната форма тук