Фреоните

Климатици фреони околна среда - вредни ли са фреоните? Фреони и къде се спазва Протокола Киото. Със зелен цвят на картата са изобразени страните, които са приели протокола. Повече за протокола,кога и приет и какво обхваща? Протокол от Киото е международен документ, приет в Киото, Япония през декември 1997г., в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за [...]

Конференция на ООН в Доха, Катар

Ще има ли продължение на  Киото протокола? Преговорите се проведоха на странно място -Доха, Катар.                     Катар е една от държавите, силно облагодетелствани от изкопаемите горива и тяхната продажба е основният приходо-източник на пари в държавата. Столицата Доха е масов консуматор на енергия, субсидирана от държавата. [...]

Go to Top