Климатици фреони околна средавредни ли са фреоните?


Фреони и къде се спазва Протокола Киото. Със зелен цвят на картата са изобразени страните, които са приели протокола.

Повече за протокола,кога и приет и какво обхваща?

Протокол от Киото е международен документ, приет в Киото, Япония през декември 1997г., в допълнение към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Този документ е международно споразумение за контрол над глобалното затопляне, ангажиращ подписалите го държави да намалят своите количества парникови емисии, в които са включени фреоните.

Като държава, ратифицирала този протокол, България се задължава да намали количеството вредни емисии, включващи изпусканите от климатиците фреони.
Редовната диагностика на хладилната система на Вашия климатик спомага за намаляване количеството на вредните хлорни емисии.

Увеличеното съдържание на хлор и бром се сочи като причина за разрастващото се изтъняване на стратосферния полярен озон. Изкуствените източници на хлор и бром са фреоните и халоните. Фреоните се използват в аерозолни препарати, охладители при хладилниците и климатиците и др. Те не се разграждат в атмосферата, а достигат до стратосферата. Там под действието на светлината те се фотодисоциират и окисляват. Получават се свободни хлорни атоми, които влизат в реакция с озона многократно. Изчисления показват, че 1 атом хлор може да реагира многократно и да причини разпадане на около 100 000 молекули озон.

Химичен състав на фреона

Газовете метан(CH4) и етан(CH3) са в основата на всички фреони.Хлор,флуор,водород са трите елемента които определят физичните свойства на фрреоните.Различните фреони имат различен потенциал заплашващ озона .При фреони като R-410A, R-407C, R-134a този потенциал е равен на нула.Силно агресивни към озона са R-10, R-110 които са с потенциал 13.

Изключително разпространен в последните години беше R-12 който е с потенциал 1.Известния заместител на R-12 е  R-22 който се получава от метана със заместване на един атом водород с хлор и два с флуор.Химическата му формула е CHF2Cl.R-22 е с потенциал опасен за озона 0.5.Новата му алтернатива е R-407C.